Solutions

  Magnetic Separation

  • STEINERT BRRolka magnetyczna firmy STEINERT przyciàga czàsteczki źelaza i stali z transportowanych materiałów, w tym samym obszarze, co powszechmie stosowane rolki czołowe.
  • STEINERT CanMasterCanMaster jest najnowszym produktem firmy STEINERT z serii Master.
  • STEINERT MTBębny magnetyczne firmy STEINERT stosowane się do separacji wyźej wymienionych materiałów, jak i wielu innych.
  • STEINERT UMPTa nowa generacja separatorów STEINERT UMP umoʺliwia zastosowanie magnesów stałych do zadań, w których do niedawna musiały byç stosowane elektromagnesy.
  • STEINERT WDSWDS pozwala na recykling cieczy i cięźkich ciał stałych, a gęstośç względna, jak równieü odzysk magnetyczny moźe byç dostosowywany indywidualnie.

  Sensor Sorting